Hva sier datomerkinger om produktkvalitet?

Når er noe for gammelt?

Når du kjøper mat- og nonfood-varene dine på nett eller i det lokale supermarkedet, er det helt naturlig at du som forbruker holder godt øye med de ulike datomerkingene på produktet. For hvor lenge kan produktet egentlig vare?

Innenfor matvarekategorien er det påbudt å datere produktene, dog med noen få unntak som f.eks. frukt og varer som slik sett ikke blir for gamle. Informasjonen skal dels være lett å lese og dels plasseres på den største flaten, slik at forbrukeren kan ta et velbegrunnet valg før kjøpet.

Innen datomerking jobber man med begrepene «Best før» eller alternativt «Best før» og «Bruk innen dato».

"best før"-etiketten skal alltid betraktes som en indikasjon på produktkvalitet. Hvis produktet brukes før denne datoen, vet du at produktet holder en viss kvalitet. Dersom datoen overskrides kan produktet fortsatt være bra, men kvaliteten kan gradvis forringes, derfor må du begynne å bruke sansene for å vurdere produktet.
Det er imidlertid ingen grunn til umiddelbart å kaste et produkt som har overskredet «Best før». Hvis produktet er uåpnet og har blitt lagret i henhold til produsentens anvisninger, kan det fortsatt fungere uten problemer.

"Bruk av" indikerer når varen ikke lenger skal brukes og derfor må kasseres. Etter denne datoen kan det forventes at produktet er av så dårlig kvalitet at det kan ende opp med å være helseskadelig ved bruk eller inntak. Dette gjelder spesielt mat.

Men hva med produkter som munnvann og tannkrem – kan de bli for gamle?

Når det gjelder produktkategorier som munnvann, tannkrem og lignende produkter er det ikke de samme strenge kravene til datomerking som til mat. Men flere produsenter velger fortsatt å bruke de ulike datomerkingene på produktene sine, f.eks. for å kunne kontrollere hvilket design de har i de respektive markedene.

Det vil også være mulighet for at produktets smak, konsistens eller effektiviteten til de enkelte ingrediensene kan endre seg over tid, så teknisk sett kan denne typen produkter godt bli for gamle. Det er imidlertid ikke like helsefarlig å bruke en tannkrem eller munnvann som har overskredet «Best før» eller «Sistest bruk»-dato, som f.eks. er tilfellet med mat.

Med tanke på miljøet lønner det seg faktisk å bruke produktene, selv om de er litt for gamle. Produktene vil som regel være fullt brukbare dersom emballasjen ikke er åpnet og produktet er oppbevart riktig. Synes du likevel at tannkremen din smaker litt feil, kan du alltids velge å bruke den som rengjøringsmiddel eller lignende. Det er imidlertid en god sjanse for at du ikke en gang legger merke til at den har blitt for gammel.