Collis Curve

Det er ofte mye vanskeligere for barn å pusse tennene enn det er for voksne.

Det er en veldig god grunn til dette, nemlig at barns motoriske ferdigheter sjelden er like godt utviklet som hos fullvoksne mennesker. Det betyr at det er nødvendig for barna å ha litt ekstra hjelp, i form av en tannbørste som kan noe annet og mer enn de vanlige tannbørstene.

Det kan tannbørstene fra Collis Curve , som er spesialutviklet for å gjøre tannrenseprosessen enklere for både barna og deres foreldre. Disse tannbørstene har avrundet bust som renser flere overflater samtidig.